„Szanując tradycję obsługujemy nowocześnie”

  
  
  


W 2001 roku powołałem do życia Kancelarię Adwokacką, która skupiała się na obsłudze podmiotów postępowania karnego oraz świadczeniem usług w zakresie obsługi prawnej małych i średnich przedsiębiorstw. Moim zamiarem było zbudowanie podmiotu świadczącego nowoczesną i skuteczną obsługę prawną, ale osadzonego w głębokim poszanowaniu zasad etyki adwokackiej oraz tradycji Adwokatury Polskiej. Przez ostatnie 20 lat zebraliśmy bagaż doświadczeń, które obecnie pozwalają na obsługę prawną w znacznie szerszym zakresie. Obecnie dzięki ambitnemu zespołowi fachowców oraz współpracy z kancelariami prawnymi z regionu płockiego oraz całej Polski udaje nam się tworzyć kompleksową ofertę pozwalającą na obsługę szerokiej gamy podmiotów zarówno przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych. Stale modyfikujemy naszą ofertę i dostosowujemy ją do realiów rynku – czyli Państwa wymagań.


  
  
  

Dr Marcin Piotrowski
adwokat              

  
  

      Obecnie nasza Kancelaria obsługuje podmioty gospodarcze, instytucje oraz osoby fizyczne głównie z terenu Mazowsza. Obsługujemy kompleksowo małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa oraz podmioty gospodarcze o różnej strukturze właścicielskiej. Posiadamy także doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów z trzeciego sektora (NGO) a także instytucji państwowych i gminnych. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami oraz organami administracji państwowej z terenu całego kraju w bardzo szerokim zakresie. Prowadzimy także w imieniu i na rzecz naszych Mandantów negocjacje będąc wyznawcami teorii, że najlepszy interes to taki, kiedy obydwie strony stosunku zobowiązaniowego są zadowolone, a współpraca korzystna i długotrwała.
      Jesteśmy stałym Partnerem Biznesowym Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. w ramach realizacji programu usług własnych PPP-T S.A., co potraktowaliśmy jako duże wyróżnienie pozwalające na znalezienie się w towarzystwie znakomitych podmiotów predysponowanych do obsługi podmiotów współpracujących w sposób stały z PPP-T S.A. w Płocku. Kancelaria współpracuje z Centrum Przedsiębiorczości Przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
      Pomagamy w podejmowaniu właściwych decyzji młodym, kreatywnym osobom, oferując wsparcie oraz doświadczenie. Doradzamy sportowcom, wynalazcom negocjując na ich rzecz kontrakty oraz dbając o zabezpieczenie pod względem prawnym transakcji.
      W trosce o najwyższe standardy obsługi prawnej, jakie staramy się świadczyć, zwracamy szczególną uwagę na zachowanie tajemnicy adwokackiej, co jest związane m.in. z prawidłowym przechowywaniem dokumentów naszych Mocodawców. Cały personel został szczegółowo przeszkolony w aspekcie poszanowania powierzanych nam wrażliwych danych.. Posiadamy pomieszczenie do przechowywania dokumentów o szczególnym znaczeniu dla naszych Klientów i na życzenie Klienta deponujemy dokumenty pod specjalnym nadzorem. W 2018 roku w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6/79 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE 1. 119, s.1) braliśmy udział w szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych, których celem było jak najlepsze rozwiązanie w przyszłości problemów naszych Partnerów Biznesowych. Obecnie jesteśmy przygotowani do obsług naszych Klientów w powyższym zakresie. W naszej pracy bardzo istotna jest skuteczność podejmowanych przez nas działań, co często związane jest z podejmowaniem szybkich decyzji w interesie naszych Partnerów, jak również współpraca z innymi kancelariami prawnymi świadczącymi usługi w zakresie doradztwa podatkowego, kancelariami radców prawnych i adwokatów z całej Polski a także z biurem rzecznika patentowego. Szczególnie cenimy sobie modelową wręcz współpracę z kancelarią komorniczą, która pozwala na skuteczne uruchamianie narzędzi prawnych celem prawidłowego prowadzenia windykacji.
      Dostrzegamy konieczność stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie windykacji wierzytelności. Zdobyte doświadczenie w procesach karnych pozwala nam stosować niestandardowe rozwiązania i narzędzia prawne z obszaru prawa karnego, co znacznie zwiększa efektywność działań windykacyjnych.
      Mamy świadomość, iż bardzo często czas to pieniądz, stąd też niezwykle istotnym pozostaje prawidłowa komunikacja z naszymi Klientami. Z tego też powodu zdecydowaliśmy się na organizowanie szkoleń dla kadry menadżerskiej oraz pracowników naszych Partnerów, co bez wątpienia wpływa na polepszenie komunikacji oraz wskaźnika skuteczności naszych działań prawnych. Ku naszej radości tego typu inicjatywy spotykały się w przeszłośći i spotykają nadal ze sporym zainteresowaniem naszych Klientów, którzy wykorzystują spotkania nie tylko do podnoszenia praktycznej wiedzy prawnej, ale również do nawiązywania bądź zacieśniania kontaktów handlowych.

Zespół Kancelarii

Współpracownicy


  
  

dr Marcin Piotrowski - adwokat

Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor rozprawy doktorskiej na temat "Kara dożywotniego pozbawienia wolności w polskim prawie karnym" - przygotowanej pod kierunkiem prof. Radosława Krajewskiego. Funkcję recenzentów pełnili prof. Bogusław Sigit oraz prof. Jacek Potulski. Odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Płocku. Od 2001 roku prowadzi Kancelarię Adwokacką w swoim rodzinnym mieście.
Starannie zdobyta wiedza prawnicza jest pogłębiana poprzez aktywne uczestnictwo w szkoleniach zawodowych, zaś wieloletnia praktyka (w tym gromadzona poza granicami kraju) oraz otwartość na nowe wyzwania pomagają mu w bieżącej obsłudze Klientów. Sam jest również autorem szkoleń z zakresu prawa karnego, windykacji, mobbingu oraz technik prowadzenia negocjacji. Współpracuje z Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego w Płocku będąc prelegentem organizowanych szkoleń i warsztatów. W Okręgowej Radzie Adwokackiej w Płocku pełnił funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego. W latach 2011 - 2017 był Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej SPR Orlen Wisła Płock. Należy do grona przedsiębiorców współpracujących z Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem publikacji naukowych z obszaru prawa karnego i prawa karnego gospodarczego.

dr Aleksandra Polińska - adwokat

Po zdaniu egzaminu maturalnego i uzyskaniu świadectwa dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku, podjęła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uniwersytet ukończyła w 2009 r. z oceną bardzo dobrą. W trakcie studiów poznawała arkana sztuki prawniczej praktykując w Urzędzie Miasta Płocka przy Kancelarii Prezydenta Miasta – Oddział Radców Prawnych czy w Kancelarii Radców Prawnych „Kontrakt” s.c. Chęć kontynuowania nauki była asumptem do podjęcia decyzji o rozpoczęciu studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie - Prawo podatkowe, które ukończyła w czerwcu 2010 roku z oceną bardzo dobrą. Następnie rozpoczęła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Płocku pod patronatem Adwokata Marcina Piotrowskiego, którego obecnie – po zdaniu egzaminu adwokackiego - jest jednym z najbliższych współpracowników.
Jest doktorem w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne (po przygotowaniu rozprawy na temat "Nagość. Studium prawne ze szczególną perspektywą polskiego prawa karnego").
Adwokat Aleksandra Polińska zarządza zespołem prawników Kancelarii w aspekcie technicznym i wykonawczym, nadzoruje pracę aplikantów adwokackich oraz pozostałych osób. Przez klientów bardzo ceniona za nieustępliwość, determinację, wyjątkową błyskotliwość oraz umiejętność podejmowania szybkich decyzji procesowych. Już w czasie odbywania aplikacji z sukcesami prowadziła postępowania wysokiej rangi. Z uwagi na zdobytą w Kancelarii i podczas pracy dla podmiotów korporacyjnych wiedzę praktyczną posiada bardzo duże doświadczenie w aspekcie obsługi podmiotów gospodarczych. Jest autorem publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, gospodarczego oraz prawa pracy.

Anna Wochowska – Petrykowska – adwokat

Jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku. Studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie obroniła pracę magisterską pt. „System dozoru elektronicznego w Polsce w latach 2007-2017” pod kierownictwem prof. nadzw. dr hab. Aldony Nawój-Śleszyński. Już w czasie studiów zdobywała wiedzę praktykując w kancelariach adwokackich na terenie Łodzi oraz Płocka. Od 2015 r. związana z Kancelarią Adwokacką adw. Marcina Piotrowskiego. Aplikację adwokacką odbyła w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Płocku pod patronatem adw. dr Marcina Piotrowskiego oraz pozostając w bliskim kontakcie merytorycznym z adw. Aleksandrą Polińską. W trakcie aplikacji prowadziła sprawy z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa karnego i prawa karnego skarbowego. Odpowiedzialna także za warstwę dydaktyczną warsztatów prowadzonych przez Kancelarię, będąc kierownikiem zespołu dydaktycznego. W całym okresie aplikacji wysoko ceniona przez osoby z którymi współpracowała. Konsekwencją tych ocen jest kontynuacja współpracy z adw. dr Marcinem Piotrowskim. Finalista Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego. Autorka artykułów z zakresu zarządzania, prawa karnego oraz procedury karnej publikowanych m.in. w Przeglądzie Sądowym.

Michalina Galińska - aplikant adwokacki

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W czerwcu 2020 roku obroniła pracę magisterską pt. "Zabójstwo w afekcie w polskim prawie karnym", pod kierownictwem prof. UMK dr hab. Janusza Bojarskiego z katedry Prawa Karnego UMK. Pomimo młodego wieku posiada już znaczne doświadczenie zawodowe z uwagi na odbywanie stażu w Kancelarii Adwokackiej oraz praktyk w Prokuraturze; Była także członkiem Uniwersyteckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w której, miała okazję pracować pod okiem nauczycieli akademickich przy udzielaniu porad prawnych oraz przygotowywaniu projektów pism procesowych i opinii prawnych. Była bardzo aktywną studentką, brała udział w szeregu szkoleń, warsztatów i konferencji naukowych takich jak: "Prawo Karne a działalność gospodarcza" oraz " Globalna ochrona środowiska - wyzwania i odpowiedzialność". We wrześniu 2020 r. zdała egzamin wstępny na aplikację adwokacką, którą odbywa pod patronatem Adwokat Aleksandry Polińskiej. Swoje zainteresowania koncentruje wokół prawa karnego oraz prawa rodzinnego, jednocześnie zapoznając się z innymi dziedzinami prawa. Na zaproszenie doktora Jarosława Janikowskiego - opiekuna studenckiego koła naukowego na Wydziale Kryminalistyki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, była współprowadzącą (razem z Aplikantem Anną Wochowską - Petrykowską oraz Aplikantem Bartoszem Jeznachem) wykład na temat praw człowieka w aspekcie funkcjonowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym. Prywatnie miłośniczka dobrych thrillerów i powieści kryminalnych.

Bartosz Jeznach – aplikant adwokacki

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W czerwcu 2020 roku obronił pracę magisterską pt. „Organy jednostek samorządu terytorialnego a organizacja procesu uchwałodawczego” realizowaną pod kierownictwem prof. UMK dr hab. Piotra Rączki, kierownika Zakładu Prawa Administracyjnego WPiA UMK. We wrześniu 2020 r. zdał egzamin wstępny na aplikację adwokacką, którą odbywa pod patronatem Adwokata Marcina Piotrowskiego, z którego Kancelarią związany jest od 2019 r. Odbył praktyki w Sądzie Rejonowym w Toruniu w X Wydziale Cywilnym pod patronatem Przewodniczącego Wydziału SSR Stanisława Sadowskiego. Doświadczenie zdobywał również podczas pracy w jednej z toruńskich kancelarii radcowskich. Swoje zainteresowania prawne koncentruje wokół prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego, a jednocześnie rozwija swe umiejętności w zakresie innych działów prawa. Niezwykle istotne są dla niego tzw. umiejętności miękkie, które stara się stale rozwijać. Baczny obserwator postępowań sądowych, współpracy z klientami. Nabywane doświadczenie wykorzystuje podczas sporządzania pism procesowych, opinii prawnych oraz innych działań związanych z praktyką adwokacką. Na co dzień interesuje się szeroko pojętymi aktualnymi wydarzeniami w kraju i na świecie oraz sportem– w szczególności piłką nożną oraz skokami narciarskimi. Jest aktywnym kibicem klubu piłkarskiego Wisła Płock.

Ewelina Graczyk

Absolwentka Wydziału Ekonomii Politechniki Warszawskiej w Płocku, gdzie w 2014 roku obroniła pracę licencjacką „Rola funduszy Unii Europejskiej w rozwoju regionalnym” z oceną bardzo dobrą. Następnie kontynuowała naukę w trybie zaocznym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, studiując na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalizacja Finanse Publiczne. W 2013 roku odbyła praktyki w placówce KRUSu, gdzie miała możliwość zapoznania się z wykorzystywanymi metodami, technikami i zasadami finansowania oraz rozliczeń w ramach ubezpieczenia obowiązującego w KRUS. W 2017 roku podjęła prace w Firmie Usługowej „W-IZA” Izabela Wierzbicka na stanowisku asystent księgowego. Zakres powierzonych jej obowiązków, umożliwił jej wykorzystywanie zdobytej na uczelni teoretycznej wiedzy w praktycznych zadaniach, a także pozwolił zapoznać się z aspektami pracy księgowego i zdobyć doświadczenie przydatne w dalszej karierze. W celu podniesienia kwalifikacji, uporządkowania wiedzy zdobytej na studiach oraz zdobycia certyfikacji zawodu w roku 2018 uczęszczała do placówki Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, oddział w Płocku, gdzie ukończyła kurs dla samodzielnych księgowych- specjalistów ds. rachunkowości. W kancelarii pełni funkcję asystenta adwokata, gdzie zajmuję się sprawami administracyjnymi, prowadzi dokumentację, przygotowuje pisma, raporty i zestawienia oraz ma możliwość nabywania doświadczenia w zakresie kontaktów interpersonalnych z obsługą klienta zarówno indywidualnego jak i branżowego.

Małgorzata Krzemińska

Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, obecnie studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Finalistka ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz stypendystka Prezydenta Miasta Łodzi w ramach programu Mia100 Zdolnych. Już od kilku lat swoje plany zawodowe wiąże z Adwokaturą Polską z uwagi na zainteresowania prawem karnym oraz prawem cywilnym. Dwukrotnie uczestniczyła w praktykach w Kancelarii Adwokackiej Marcina Piotrowskiego – latem 2018 r. i 2019 r. Podczas odbywanego szkolenia praktykanckiego miała okazję uczestniczyć w rozprawach sądowych, przygotowywać projekty pism procesowych, przyglądać się bieżącej obsłudze klientów oraz brać czynny udział w życiu kancelarii. Uczestnictwo w praktykach przebiegało pod kierownictwem adw. Marcina Piotrowskiego. Zainteresowanie dziedzinami prawniczymi i polityką międzynarodową objawiła też podczas organizacji międzynarodowej konferencji modelowych obrad ONZ Lodz Model United Nations 2018. Interesuje się muzyką, od kilkunastu lat gra na fortepianie – z wyróżnieniem ukończyła pierwszy i drugi stopień edukacji muzycznej w Zespole Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi; występowała także na scenie Filharmonii Łódzkiej podczas Koncertu Dyplomantów w czerwcu 2019 roku. Uwielbia podróże i aktywne spędzanie czasu, jest pasjonatką windsurfingu oraz narciarstwa; w wolnym czasie oddaje się nauce języków obcych oraz czytaniu.

Adrianna Wilkowska

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku. W 2017 roku rozpoczęła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W tym samym roku rozpoczęła praktyki w Kancelarii Adwokata Marcina Piotrowskiego. Odbywa je nieprzerwanie pod kierownictwem merytorycznym dr. Aleksandry Polińskiej i dr. Marcina Piotrowskiego do chwili obecnej.
Swoją przyszłość zawodową wiąże z zawodem adwokata a obecnie zebrane doświadczenia pozwalają na lepsze zrozumienie istoty tego zawodu.
Pomimo daleko idącej fascynacji prawem karnym nie skupia się jedynie wokół tej gałęzi prawa rozwijając się także w innych dziedzinach. Uczestniczka wielu konferencji naukowych, a także szkoleń w których miała okazję brać udział w charakterze jednego z prelegentów.
Miłośniczka zwierząt. Swój wolny czas poświęca pasji jaką jest jeździectwo, a także czytaniu książek.

Szymon Rutecki

Absolwent III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Płocku. W 2017 roku rozpoczął studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest zdeterminowany do związania życia zawodowego z Adwokaturą Polską. W przyszłości zamierza specjalizować się w obszarze prawa spółek handlowych oraz prawa procesowego, by móc efektywnie łączyć bieżącą obsługę prawną podmiotów biznesowych ze skutecznym ich reprezentowaniem w sporach, transakcjach czy też negocjacjach. Praktyki odbywane pod merytoryczną opieką adwokata Marcina Piotrowskiego pozwoliły mu na zdobycie pierwszych bezcennych szlifów zawodowych. Większość swojego wolnego czasu poświęca czytaniu, grze w szachy, a także różnym formom aktywności fizycznej. Jest finalistą etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie pod patronatem Ministra Sprawiedliwości.

Referencje


  
  
  

 

Aplikacja Adwokacka


  
  
  

      ,,Organizacja jest tak silna, jak jej najsłabsze ogniwo''. Biorąc pod uwagę tą mądrość staramy się, aby odbywający w naszej Kancelarii aplikację adwokacką adepci prawa mieli szansę dynamicznego rozwoju poprzez kontakt z praktyką prawniczą i to w szerokim zakresie tematycznym.
      Przykładamy wielką wagę do poziomu kształcenia i poziomu odbywanej w naszej Kancelarii aplikacji adwokackiej. Oczekujemy od aplikanta adwokackiego dużych chęci, zaangażowania oraz lojalności. W zamian oferujemy odpowiednie warunki do rozwoju młodych karier prawniczych. W obecnym roku w Kancelarii będziemy dysponować jednym wolnym miejscem dla aplikantów adwokackich pierwszego roku. Nabór rozpoczynamy bezpośrednio po uzyskaniu pozytywnych wyników z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką. Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów oraz kontakt telefoniczny z adw. Anna Wochowską - Petrykowską tel. 669-409-832, adres email aniawochowska@gmail.com
                                                                          

Praktyki Studenckie


  
  
  

      Nasza Kancelaria organizuje praktyki dla wyróżniających się studentów uczelni wyższych – ze szczególnym uwzględnieniem studentów prawa. Tym sposobem staramy się pomagać młodzieży w rozwoju oraz w podejmowaniu trafnych decyzji zawodowych w przyszłości. Pozwala to na lepsze poznanie istoty zawodu adwokata oraz zdobycia niezbędych doświadczeń zawodowych.
       Kontakt adw. Anna Wochowska - Petrykowska tel. 669-409-832, adres email aniawochowska@gmail.com
 

Galeria


     

  

  

  

  

  

  

  

Adwokat Marcin Piotrowski

Adwokat Aleksandra Polińska

Adwokat Aleksandra Polińska

  

  

  

  

Aktualności


  
  

  

 

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   Z przyjemnością dzielimy się z Państwem pracami adwokat Magdaleny Podleśnej. Pasją Magdy jest malarstwo i rysunek we wszelkiej formie, choć jak sama twierdzi prawdziwą przyjemność daje jej możliwość wyrażenia swoich emocji za pomocą pouringu. Obecnie zgłębia techniki digital art, dzięki której może tworzyć prace w każdym miejscu i czasie za pomocą programów graficznych. Magda rozpoczęła także kurs malarstwa akwarelowego i swój wolny czas poświęca na zgłębianie tej techniki.

  

  

luty 2021

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W lutym na zaproszenie Maestro Pawła Kotli- Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Filharmonii Kaliskiej zespół Kancelarii Adwokackiej Adw. Marcina Piotrowskiego miał przyjemność przeprowadzić szkolenie z zakresu mobbingu w miejscu pracy. W warsztatach przygotowanych przez apl. adw. Annę Wochowską- Petrykowską- kierownika merytorycznego projektu oraz Ewelinę Graczyk, udział wzięli zarówno pracownicy biurowo- administracyjni, kadra kierownicza oraz muzycy Filharmonii Kaliskiej. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie, ciepłe przyjęcie, wspaniałą atmosferę oraz uczestnictwo i okazane zainteresowanie.

  

wrzesień 2020

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce, obostrzenia i restrykcje z nią związane wymusiły między innymi zmianę zasad funkcjonowania niektórych szkół i uczelni wyższych. W związku z brakiem możliwości odbywania przynajmniej części zajęć w formie stacjonarnej, przedstawiciele Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wprowadzili nowe, eksperymentalne formy realizacji praktyk w zdalnej formule. Studenci korzystając z dostępnych narzędzi informatycznych uczestniczyli w kursach, szkoleniach, a także wykładach otwartych i zamkniętych- dedykowanych studentom kryminologii w IPiE. Innowacyjna formuła praktyk umożliwiła studentom rozmowę z wieloma doświadczonymi praktykami, których nie zawsze udałoby się zaprosić na spotkanie w tradycyjnej, stacjonarnej formie.
    Przyjemność przeprowadzenia wykładu na temat kary dożywotniego pozbawienia wolności przypadła Adwokatowi Marcinowi Piotrowskiemu, który posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w tej tematyce. Wystąpienie Mecenasa, mimo innowacyjnej formy spotkało się z ogromnym zainteresowaniem, przychylnością i zaangażowaniem odbiorców.

  

  

lipiec 2020

‾‾‾‾‾‾‾‾‾  W dniu 2 lipca 2020 roku, na zaproszenie Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego, w siedzibie Spółki odbyło się szkolenie z zakresu mobbingu w miejscu pracy. Warsztaty zostały przygotowane i przeprowadzone przez Zespół Kancelarii Adwokackiej w składzie: apl. adw. Anna Wochowska – kierownik merytoryczny Zespołu, Ewelina Graczyk, apl. adw. Tomasz Żelechowski, natomiast karnoprawne aspekty zagadnienia omówił adw. Marcin Piotrowski. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i udział w szkoleniu wszystkim uczestnikom.

  

  

czerwiec 2020

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   Najfajniejszy rodzaj negocjacji to taki, który kończy się zadowoleniem po obydwu stronach stołu. Rzadko jednak udaje się osiągać tego typu efekty. Bezwzględnym warunkiem skutecznych rokowań pozostaje wzajemne zrozumienie, wsłuchiwanie się w potrzeby partnera i przede wszystkim umiejętność szukania kompromisu. Za taki właśnie rodzaj negocjacji bardzo dziękuję Panu Wojciechowi Radziewiczowi – właścicielowi i prezesowi KPR GO S.A. oraz Dyrektorowi sportowemu Gwardii Opole – Tomaszowi Wróblowi. Pomimo dzielących nas kilometrów na mapie i mało sprzyjającej atmosfery do częstych spotkań udało nam się wypracować warunki współpracy pomiędzy Gwardią Opole a trenerami Rafałem Kuptelem i Adrianem Fiodorem przez najbliższe 3 lata. Jedyny powód dla którego należałoby rozważać niewypełnienie tego kontraktu nie do końca zależny jest ani od klubu ani Panów trenerów. Kontrakt należy wypełnić do końca, choć wiadomo kadrze Reprezentacji Polski się nie odmawia. Myślę, że prędzej czy później propozycja taka nastąpi, ale to by oznaczało jednocześnie, że Gwardia po raz kolejny zadziwiła sympatyków piłki ręcznej i dołożyła do długiej listy kolejne sukcesy, czego serdecznie życzymy.

  

luty 2020

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W celu usystematyzowania zdobytej wiedzy teoretycznej związanej z zagadnieniami prawnymi z zakresu dochodzenia roszczeń tzw. umów kredytów frankowych oraz poznania możliwości jej zastosowania w praktyce, Adwokat Aleksandra Polińska w dniu 28.02.2020 r. wzięła udział w szkoleniu „ Kredyty frankowe- zagadnienia praktyczne”, organizowanym przez Centrum Szkoleń Eureka. W związku z powyższym, Pani Aleksandrze udało się zgłębić dotychczasową wiedzę oraz uzyskać certyfikat poświadczający zdobyte kompetencje, czego serdecznie gratulujemy.

  

  

styczeń 2020

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W związku z koniecznością podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie zagadnień prawnych , adw. Aleksandra Polińska w dniu 30.01.2020 r. wzięła udział w szkoleniu organizowanym w Warszawie przez Centrum Szkolenia EUreka pod tytułem: "Dochodzenie roszczeń tzw. umów kredytów frankowych w praktyce i w orzecznictwie". Efektem uczestnictwa było zgłębienie tematyki związanej z kredytami frankowymi oraz uzyskanie certyfikatu ukończenia szkolenia związanego z tą materią.

  

  

listopad 2019

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   Chcielibyśmy przedstawić Państwu wybitnie uzdolnioną zawodniczkę Sekcji Strzeleckiej CWKS Legia Warszawa Emilię Babską. Emila ma 19 lat i jest tegoroczną maturzystką. Pomimo iż od 6 roku życia porusza się na wózku inwalidzkim, nigdy nie przestała dążyć do samorealizacji, rozwoju i spełnienia marzeń. W maju 2016 roku rozpoczęła swoją przygodę ze strzelectwem a od czerwca 2016 roku zaczęła brać systematyczny udział w treningach sekcji strzeleckiej. W październiku 2016 roku Emilia po raz pierwszy wzięła udział w zawodach strzeleckich dla niepełnosprawnych- IV Ogólnopolski Lubuski Puchar Niepełnosprawnych, gdzie zajęła 8 miejsce i weszła do finału rozgrywek. Jej niezwykły talent, oddanie pasji a także sukcesy, osiągane pomimo krótkiego stażu, wzbudziły zainteresowanie trenera kadry narodowej. Na początku 2018 roku Emilia Babska została powołana do kadry narodowej, stając się najmłodszą reprezentantką Polski i jedną z dwóch tak młodych zawodniczek w Europie. Jej ciężka praca zaowocowała zdobyciem 3 tytułów Mistrza Polski, we wszystkich trzech konkurencjach, w których startowała ( karabinek pneumatyczny 60 strzałów stojąc 10m, karabinek pneumatyczny 60 strzałów leżąc mix 10m, karabinek sportowy 60 strzałów leżąc mix 50 m) a także ustanowieniem rekordu Polski w jednej z konkurencji karabinowych. Ponadto Emilia znalazła się na liście światowego rankingu zawodniczek strzelających w konkurencji karabinek pneumatyczny 60 strzałów stojąc, a także uklasyfikowała się na 19 miejscu w światowym rankingu. W październiku w czasie Mistrzostw Świata w Sydney wywalczyła dla Polski kwalifikację na Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio 2020.
    Emilia Babska jest najlepszą zawodniczką w dyscyplinach karabinowych w Polsce wśród niepełnosprawnych uczestników. W chwili obecnej szuka sponsorów, którzy wsparliby jej dalszy rozwój i przyczynili się do osiągania kolejnych sukcesów. Zainteresowanych każdego rodzaju formą wsparcia uprzejmie prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
    Zachęcamy także gorąco do obejrzenia wywiadu Emilii, którego udzieliła na kilka dni przed tegorocznym wyjazdem do Sydney:
    Link do wywiadu

  

12 października 2019

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   12 października 2019 roku w Dworze Artusa na gdańskiej starówce odbył się Finał Konkursu Krasomówczego im. adw. Stanisława Mikke, podczas którego swoje wystąpienia przedstawili najlepsi mówcy wyłonieni z grona aplikantów adwokackich. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Gdańsku, a nad jego organizacją czuwał adw. Marcin Derlacz- Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. W tegorocznym konkursie swoje mowy końcowe zaprezentowało 12 najlepszych aplikantów adwokackich wyłonionych w konkursach środowiskowych. Wśród uczestników prezentujących swoje umiejętności była Pani apl. adw. Anna Wochowska, która wygłosiła mowę obrońcy z kazusu karnego, w którym oskarżonym przedstawiono zarzuty z art. 184 § 1 kk, art. 158 § 1 kk, art. 278 § 1 kk oraz art. 275 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.
    Komisja Konkursowa w składzie: Adwokat Jerzy Glanc- wiceprezes NRA, Mirosław Baka- aktor gdańskiego Teatru Wybrzeże, Adwokat Joanna Kaczorowska- wicedziekan ORA w Płocku, Adwokat Marek Mikołajczyk- członek NRA, Adwokat Dariusz Strzelecki- dziekan ORA w Gdańsku oraz Adwokat Jerzy Zięba- dziekan ORA w Kielcach uhonorowała nagrodą apl. adw. Bartłomieja Walczak ( I miejsce), apl. adw. Andrzeja Girdwoyń ( II miejsce) oraz apl. adw. Dorotę Dudek ( III miejsce ).
    Poziom tegorocznego Konkursu był niezwykle wysoki i wyrównany i pomimo, iż tym razem Pani apl. adw. Annie Wochowskiej nie udało się stanąć na podium to jej zaangażowanie, ogrom pracy, wiedzy, merytoryczne przygotowanie oraz niezwykle intersujący sposób prezentacji skonstruowanej mowy konkursowej zasługują na wyróżnienie. Zarówno jej, zwycięzcom jak i wszystkim uczestnikom Konkursu składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów.

  

  

wrzesień 2019

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   Pragniemy poinformować, iż w redakcji półrocznika „Społeczeństwo. Edukacja. Język” Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku ukazała się publikacja artykułu pt.: „Rozważania nad zasadnością traktowania kazirodztwa jako przestępstwa” autorstwa adw. Aleksandry Polińskiej. Zachęcamy do zgłębienia i analizy treści publikacji.

  

sierpień 2019

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W okresie wakacji 2019 roku mieliśmy przyjemność gościć w naszej kancelarii praktykantów – Bartosza Jeznacha, Małgorzatę Krzemińską, Agnieszkę Ochman, Szymona Ruteckiego oraz Adriannę Wilkowską. Opiekę merytoryczną i dydaktyczną nad obecnymi studentami prawa sprawował adw. Marcin Piotrowski, zaś nad stroną organizacyjną czuwała aplikant adwokacki Anna Wochowska. Rozległe zainteresowanie prawem i podejmowane starania pozwoliły tegorocznym praktykantom poszerzyć dotychczasową wiedzę, zdobyć umiejętności w zakresie operowania przepisami prawa polskiego oraz doskonalić język prawniczy. Podczas odbywanych praktyk sporządzali oni projekty pism procesowych, uczestniczyli w rozprawach sądowych oraz brali czynny udział w czynnościach procesowych, związanych z postępowaniami przygotowawczymi. Przebywając na praktykach, uczestniczyli również w warsztatach doskonalących umiejętność publicznych wystąpień oraz argumentacji, co powoli staje się tradycją letnich praktyk w naszej kancelarii. Regularnie przyglądając się pracy adwokatów, mieli doskonałą okazję, aby zrozumieć, jak w przyszłości będzie wyglądał ich zawód.
    Poziom odbywanych w tym roku praktyk uznajemy za bardzo wysoki. Doceniamy włożony nakład pracy, sumienność oraz wnikliwość młodych praktykantów. Mamy nieodparte wrażenie, iż zdobyte w naszej kancelarii doświadczanie, zostanie niewątpliwie wykorzystane podczas dalszej prawniczej edukacji i pozwoli na podjęcie właściwych decyzji, związanych z wyborem jednego z zawodów prawniczych. Dziękujemy za niekwestionowane zaangażowanie i współpracę oraz życzymy dalszych sukcesów!

  

  
  

18 maja 2019

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniu 18 maja 2019 r. odbył się Środowiskowy Konkurs Krasomówczy Aplikantów Adwokackich organizowany przez Okręgową Radę Adwokacką w Płocku. Komisja Konkursowa w składzie: adw. Joanna Kaczorowska, Wicedziekan ORA w Płocku, adw. Marek Jagielski, Dziekan ORA w Radomiu, adw. Krystyna Drozd, Wicedziekan ORA w Lublinie, adw. Marek Brudnicki, Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA w Płocku, adw. Jowita Grochowska, Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA w Białymstoku, adw. Piotr Steć, Członek Izby Adwokackiej w Siedlcach, oraz Magdalena Tomaszewska, aktorka Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku doceniła wystąpienie apl. adw. Anny Wochowskiej, stąd też zdobyła kwalifikacje na konkurs ogólnopolski, zdobywając zaszczytne drugie miejsce. Traktujemy to jako docenienie jej ciężkiej pracy, która nadspodziewanie szybko zaczyna przynosić efekty. Trzymamy kciuki jesienią.

  

  
  

27 kwietnia 2019

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniu 27 kwietnia 2019 r. ogłoszono wyniki egzaminu adwokackiego. W związku z tym, Drogi Bartku przyjmij od nad wszystkich gratulację związane z pomyślnym zdaniem egzaminu. Po ślubowaniu życzymy efektywnego rozpoczęcia nowej drogi zawodowej mając nadzieje, że będzie ona pełna sukcesów.

  

  
  

wrzesień 2018

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   We wrześniu jak i w październiku Izba Gospodarcza Regionu Płockiego podjęła się zorganizowania kursów kandydatów na członków Rad Nadzorczych. Nasza kancelaria stała się częścią tego projektu z uwagi na przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz wykładowych. W przygotowaniach jak i w prowadzeniu zajęć udział biorą: adw. Aleksandra Polińska, adw. Magdalena Bergiel, adw. Marcin Piotrowski, adw. Maciej Reczek, apl. adw. Anna Wochowska, apl. adw. Bartosz Słomiński

  

  
  

31 sierpnia 2018

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniu 31 sierpnia 2018 roku odbyło się ślubowanie adwokatów odbywających aplikację adwokacką w latach 2015-2018. Wszystkim adwokatom, którzy w tym dniu wraz z Magdaleną Bergiel ślubowali uroczyście „ w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (…) ”, życzymy samych sukcesów zawodowych.

  
  

lipiec 2018

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   Uprzejmie informuję , że na dzień 20 lipca 2018 roku przewidziana jest organizacja spotkania warsztatowego związana z nowymi uregulowaniami prawnymi- RODO. Jest to już kolejne spotkanie z tego cyklu. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie chęci udziału w warsztatach do Patrycji Rumianek do dnia 23 lipca 2018 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń, gdyż jesteśmy ograniczeni możliwościami naszej sali konferencyjnej. Spotkanie poprowadzi Magdalena Bergiel, która postara się przybliżyć aspekty nowych uregulowań w świetle praktyki i ich funkcjonowania przez okres ponad miesiąca. Zapraszamy

  
  
  

czerwiec 2018

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   Miło nam jest poinformować, iż w wydawnictwie „Studia i Materiały” Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego został zamieszczony artykuł pt:. „ Odpowiedzialność karna członków zarządu w spółkach kapitałowych” autorstwa adw. Aleksandry Polińskiej. W tym samym numerze wydawnictwa opublikowany został artykuł autorstwa adw. Marcina Piotrowskiego pt.: „Odpowiedzialność członka rady nadzorczej” na podstawie art.296 kk

  
  
  

25 kwietnia 2018

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   25 kwietnia 2018 roku Panie Aleksandra Polińska, Magdalena Bergiel oraz Anna Wochowska odbyły szkolenie w przedmiocie "Ochrona Danych Osobowych w świetle RODO" . Udało się w związku z tym pogłębić wiedzę i uzyskać certyfikat związany z tą jakże aktualną materią.

  
  
  

23 marca 2018

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniach 20-23 marca 2018 roku Magdalena Bergiel przystępowała do egzaminu adwokackiego. Z wielką przyjemnością informujemy, że misję swoją wypełniła doskonale. Życzymy Tobie Madziu samych dalszych sukcesów zawodowych i cieszymy się, że w naszych barwach. Wielkie gratulacje w związku z uzyskanymi ocenami. Brawo!

  
  
  

14 marca 2018

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   Dnia 14 marca odbyło się kolejne spotkanie dydaktyczne dotyczące tematyki mobbingu. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie, miłe przyjęcie i zaangażowanie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku.

  
  
  

10 marca 2018

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   Uroczystość skromna,
radość ogromna i jeszcze większe wzruszenie.
Udało nam się wspólnie wynegocjować na twardych warunkach treść, formę i terminy istotnych dla nas okoliczności ;)
Wielka to frajda być świadkami takiego wydarzenia, dlatego najlepsze życzenia dla Pary Nowożeńców Renaty i Tomasza składają świadkowie uroczystości Ola i Marcin, a także cały zespół Kancelarii. Życzymy…
I mamy nadzieję, że się uda.

  
  
  

5 lutego 2018

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   Szanowni Państwo, Serdecznie dziękujemy za okazane nam zaufanie i wzięcie udziału w spotkaniu poświęconym tematyce przeciwdziałania mobbingowi. Mamy nadzieję, że przekazane informacje dotyczące mobbingu w rozumieniu prawa pracy oraz prawa karnego będą użyteczne i wpłyną na poziom Państwa wiedzy i świadomości. Tego typu spotkania zmierzają do podnoszenia standardów naszego życia i mają na celu przybliżenie narzędzi prawnych służących do obrony interesów jednostki. Z drugiej zaś strony są doskonałą okazją do wymiany poglądów praktycznych i podzielania się doświadczeniami.
Mamy nadzieję, że przekazana wiedza przyda się jedynie w wymiarze teoretycznym, czego w imieniu swoim i całego zespołu Państwu życzę.

  

2 lutego 2018

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniu 2 lutego 2018 r. o godzinie 8:00 w siedzibie Kancelarii odbyły się warsztaty teoretyczne i praktyczne poświęcone zagadnieniu mobbingu w miejscu pracy. Szkolenie zostało zorganizowane dla pracowników firmy Reh-Med, którym serdecznie dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Nad merytorycznym przygotowaniem projektu czuwał jego kierownik Adwokat Maciej Reczek, który pokierował zespołem w składzie: Katarzyna Pachniewska, Anna Wochowska, Marcin, Piotrowski, Paweł Różalski, Bartosz Słomiński. Spotkanie to jest jednym z serii cyklicznych spotkań poświęconych przeciwdziałaniu mobbingowi i podnoszeniu standardów pracy.

  
  
  

  
  
  

20 stycznia 2018

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   Dnia 20 stycznia 2018 r. w Łodzi odbyła się uroczysta Gala Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Serdecznie gratulujemy naszej pani aplikant Annie Wochowskiej i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych i zawodowych.


  
  
  

8 grudnia 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   Adwokat Aleksandra Polińska jest współautorem artykułu pt.: „THE LEGAL AND MANAGERIAL ASPECTS OF COUNTERING MOBBING AS AN ORGANIZATIONAL PATHOLOGY” opublikowanego wraz z prof. nadzw. Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Jackiem Pasiecznym oraz mgr. Pawłem Kłobukowskim- doktorantem w Katedrze Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na łamach kwartalnika Research on Enterprise in Modern Economy – theory and practice.
Kwartalnik Research on Enterprise in Modern Economy – theory and practice (Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka) jest recenzowanym czasopismem naukowym poświęconym zagadnieniom związanym z przedsiębiorczością, ekonomią i zarządzaniem. Czasopismo wydawane jest przez Politechnikę Gdańską.

  
  
  

14 listopada 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniach 13-14 listopada 2017 r. w Hotelu DeSilva Premium z Poznania odbyło się szkolenie organizowane przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Tematem szkolenia było wycena spółek (w tym startup-ów) oraz technologii. Zajęcia poprowadził dr Zbigniew Krzewiński. Szkolenie zostało zwieńczone wydaniem certyfikatu.

  
  
  

25 września 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾  
Szanowni Państwo Młodzi

Po opadnięciu emocji związanych ze ślubem i weselem, składamy Wam najserdeczniejsze gratulacje związane z zawarciem związku małżeńskiego.
Życzymy wam samych tak trafnych decyzji jak ta, którą podjęliście ostatnio a nadto żebyście podczas całego życia bawili się tak wśmienicie jak my u Was na weselu.
Życzymy także cudownego wypoczynku podczas podróży poślubnej.


                                                   Rodzina Kancelaryjna

  
  
  

8 sierpnia 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniu 8 sierpnia 2017 roku Panie Magdalena Bergiel oraz Katarzyna Pachniewska uczestniczyły w szkoleniu zatytułowanym "Strategia Patentowa" - spotkanie z rzecznikami patentowymi.
Szkolenie zostało zorganizowane przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii przy Uniwersytecie Warszawskim.
Jego niewątpliwym atutem była kameralna formuła warsztatowa.
Czekamy na część drugą.
Dziękujemy za zaproszenie.

  
  
  

4 sierpnia 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniu 4 sierpnia 2017 roku z zaproszenia do udziału w spotkaniu dotyczącym problematyki prawnej związnej z reklamowaniem towarów i usług w obrocie gospodarczym skorzystali przedstawiciele firm: Stoldrew, Anacot International S.A., P.P.H.U. PiK Sp.j. którym składamy serdeczne podziękowania za przybycie i bardzo aktywne uczestnictwo.
Mamy przy tym nadzieje, że Prowadzącemu - adwokatowi Robertowi Kamińskiemu udało się przybliżyć Państwu tę problematykę w wymiarze praktycznym.
Bardzo dziękujemy.

  
  
  

3-4 sierpnia 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniach 3 - 4 sierpnia 2017 roku w Hotelu Narvil Conference w Serocku odbyło się szkolenie organizowane przez Dolnośląską Agencje Rozwoju Regionalnego S.A. pod tytułem "Sprzedaż i negocjacje", w którym miał przyjemność uczestniczyć adwokat Marcin Piotorwski.
Efektem uczestnictwa było uzykanie certyfikatu Ernst & Young Academy of Business.

  
  
  

25 lipca 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniu 4 sierpnia 2017 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Kancelarii odbędzie się spotkanie poświęcone praktycznym aspektom związanym z reklamowaniem towarów i usług w obrocie gospodarczym.
Zostanie ono poprowadzone przez adwokata Roberta Kamińskiego.
Ze względu na interesującą tematykę spotkania liczymy na dużą frekwencję, pomimo okresu wakacyjnego.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie Swojego uczestnictwa w terminie do 28 lipca 2017 roku.

  
  
  

20 lipca 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   Z zadowoleniem przyjęliśmy informację, że w dniu dzisiejszym szeregi Palestry powiększyły się o młodych adowkatów z Naszej Izby.
W związku z tym - wszystkim należą się słowa uznania.
Szczególne gratulacje z uwagi na złożenie ślubowania adwokackiego w dniu dzisiejszym oraz osiągnięcia czołowych wyników na egzaminie adwokackim składamy naszej koleżance adwokat Katarzynie Skrzypczak oraz naszemu koledze adwokatowi Piotrowi Strzałkowskiemu.
Kierujemy też na Wasze ręce serdeczne podziękowania za trzy lata wspólnej owocnej współpracy, która to była dla nas bardzo dużą przyjemnością.
Mamy nadzieję, że rozpoczęta dzisiaj nowa droga a tym samym „dorosłe życie adwokata” przyniesie Państwu dużo satysfakcji.
W trudnych czasach, w jakich przyszło nam żyć, niezwykle istotnym jest, aby pamiętać o rocie przysięgi i zasadach etyki adowkackiej.
Życzymy Wam, aby pozytywne cechy, którymi legitymowaliście się podczas całej aplikacji a także sztywny kręgosłup moralny pozwolił na wykonywanie tego zawodu z pełną odpowiedzialnością, poświęceniem oraz zaangażowaniem.
Wówczas efekty przyjdą same.

Powodzenia!

  
  
  

9 czerwca 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniu 9 czerwca 2017 roku ponownie skorzystaliśmy z gościnnych progów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Adwokat Robert Kamiński, adwokat Maciej Reczek, aplikant adwokacki Bartosz Słomiński i mgr. Paweł Różalski mieli przyjemność dokonania prezentacji dotyczącej problematyki mobbingu, plagiatów, fałszowania dokumentów i posługiwania się sfałszowanymi dokumentami.
Było to drugie spotkanie przygotowane i poprowadzone na zlecenie Władz Uczelni, mające charakter prewencyjny.


Serdecznie dziękujemy za przybycie.

  
  
  

9 czerwca 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniu 9 czerwca 2017 roku w Hotelu Mercure w Gdańsku odbył się Boot Camp związany z zakwalifikowaniem się projektów firm Inwill oraz Fungi Busters do Pierwszego Etapu Programu Accelerator 2017. Z przyjemnością informujemy, że po raz kolejny projekty innowacyjne autorstwa Sebastiana Grabowskiego spotkały się z bardzo dużym uznaniem i pokonały sito eliminacji. Mieliśmy okazje wspierać obydwie firmy poprzez udział w Boot Camp. Trzymamy kciuki za przejście obudwu projektów do kolejnego etapu.

  
  
  

31 maja - 1 czerwca 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniach 31 maja - 01 czerwca 2017 w Krakowie odbyły się targi Impact’17 poświęcone gospodarce przyszłości. Wśród setek istotnych na rynku nowoczesnych technologii podmiotów znalazły się m.in. reprezentowane przez naszą Kancelarię - Spółki INWILL i Fungi Busters, które reprezentowane były przez Pana Prezesa Pawła Kłobukowskiego (INWILL) i Pana Prezesa Sebastiana Grabowskiego (Fungi Busters). W wydarzeniu uczestniczył także adw. Marcin Piotrowski i Prezes Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Płocku- Pan Zbigniew Bednarski.

            Z przyjemnością informujemy, że podczas prezentacji Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju Grupy Tauron Jarosława Brody spółka Inwill została wymieniona jako jeden z dwóch partnerów do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w zakresie nowoczesnej energetyki. Pragniemy także poinformować, że Spółka Inwill współpracuje z Grupą Tauron przygotowując wspólny projekt w ramach programu Scale Up.

  
  
  

29 maja 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniu 29 maja 2017r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku- Auli Konferencyjnej przy ul. Gałczyńskiego 28, odbyło się spotkanie edukacyjne przygotowane na zlecenie Rektora PWSZ w Płocku J. M. Prof. nadzw. dr hab. n. med. Macieja Słodkiego, podczas którego studentom przybliżona została tematyka konsekwencji prawnych fałszowania dokumentów oraz posługiwania się takimi dokumentami w obrocie prawnym.

            Tego samego dnia odbyło się również spotkanie, którego celem było przybliżenie Pracownikom Naukowym oraz Administracyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej problematyki mobbingu. Zostały pmówione istotne zagadnienia dotyczące szkodliwości mobbingu oraz zagrożeń z nim związanych ze szczególnym uwzględnieniem podejmowania możliwych działań zmierzających do eliminowania tego zjawiska oraz jego zwalczania w miejscu pracy.

            Obydwa spotkania przygotowane i przeprowadzone zostały przez: adw. Marcina Piotrowskiego, adw. Macieja Reczka, adw. Roberta Kamińskiego, mgr Pawła Różalskiego i apl. adw. Bartosza Słomińskiego.


Wszystkim Słuchaczom serdecznie dziękujemy za przybycie.


            Jednocześnie z przyjemnością informujemy, iż spotkania o tej samej tematyce odbędą się w dniu 9 czerwca 2017r.- tym razem w siedzibie Uczelni przy ul. Plac Dąbrowskiego 2.


Dziękując za ponowne zaproszenie, liczymy na dużą frekwencję.

  
  
  

  
  
  

16 maja 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   Dnia 16 maja 2017 roku w Auli Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, odbyło się spotkanie zorganizowane przez Ministra Energii - Krzysztofa Tchórzewskiego, na którym odbyła się prezentacja dokumentu pt. „Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych”. W wydarzeniu tym udział brali także miedzy innymi: Michał Kurtyka - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Wojciech Jasiński Prezes Zarządu PKN Orlen, Paweł Śliwa Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji PGE, Wojciech Zubowski- Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Energetyki, Zbigniew Bednarski-Prezes Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Magdalena Jackowska-Rejman CEO Techbrainers.

            Spotkanie prowadził Pan Mateusz Kędzierski- Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii. Podczas wydarzenia odbyła się także prezentacja programu ScaleUp- „Pilot Maker”, którego idee oraz osiągnięcia zaprezentował Radosław Gnutek Dyrektor Wykonawczy Działu Badań i Innowacji Grupy Tauron.

            Warto zaznaczyć, iż istotną rolę w wyżej wymienionej prezentacji odegrała Spółka Inwill- na zaproszenie Ministerstwa oraz Tauron Magenta została dokonana prezentacja akumulatora nowej generacji pod roboczą nazwa „New Battery”. Prezentacje przygotował zespół w składzie Sebastian Grabowski, Paweł Kłobukowski, Marcin Piotrowski, Zbigniew Bednarski. Nastąpiła również prezentacja prototypu rozwiązania.


Serdecznie gratulujemy Spółce Inwill i życzymy dalszych sukcesów!

  
  
  

18 kwietnia 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾ Artykuł autorstwa dr hab. Jacka Pasiecznego, adwokat Aleksandry Polińskiej i Pawła Kłobukowskiego pod tytułem „Prawne i zarządcze aspekty przeciwdziałania mobbingowi jako patologii organizacyjnej” zostanie opublikowany w jezyku angielskim w najbliższym numerze „Research on Enterprise in Modern Economy – theory and practice”

  
  
  


12 kwietnia 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾ „Inspiration Evening” w „The Brain Embassy” Pilot Maker czas zacząć.
Życzymy spółce „INWILL” dalszych sukcesów.

  
  
  


6 kwietnia 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniu 6 kwietnia 2017 r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku odbyło się spotkanie o tematyce: „Praktyczne Aspekty Kontroli Zarządczej w jednostkach budżetowych”. Spotkanie przygotował i poprowadził adw. Maciej Reczek. Pracownikom Naukowym oraz Pracownikom Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku bardzo dziękujemy za przybycie.

  
  
  


25 marca 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W najbliższym numerze periodyku "Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania" wydawanym przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kaźmierza Wielkiego w Bygdoszczy ukaże się publikacja autorstwa adwokat Aleksandry Polińskiej pod tytułem "Czy kazirodztwo powinno być przestępstwem?".
Artykuł zawiera prezentacje stanowisk polskiej jurysprudencji w przedmiocie karalności kazirodztwa, zaś Autorka wskazuje na istotne argumenty przemawiające za przyjętym przez Nią stanowiskiem. Publikacja została pozytywnie oceniona i znajduje się w fazie druku.
Gratulacje Olu

Zapraszamy do lektury

  
  
  


24 marca 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   Z przyjemnośćią informujemy, że w dniu dzisiejszym wpłyneło zaproszenie od Pana Pawła Kłobukowskiego - pracownika naukowego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, do wzięcia udziału w charakterze eksperta - praktyka dla adwokatów Aleksandry Polińskiej i Marcina Piotrowskiego w zajęciach „Budowanie pozycji rynkowej małej firmy”. Zajęcia odbędą się w Centrum Nowych Technologii „CENT” w Warszawie w kwietniu 2017 roku.
Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Pawłowi Kłobukowskiemu za zaproszenie.

  
  
  


16 - 17 marca 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniach 16 - 17 marca 2017 roku odbyła się VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ENTIME: „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE” organizowana przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Konferencja miała na celu integrację środowiska naukowego z praktykami zajmującymi się szeroko rozumianym funkcjonowaniem przedsiębiorstw.
Miło nam poinformować, że 16 marca dr hab. Jacek Pasieczny dokonał odczytu referatu pt. „Prawne i zarządcze aspekty przeciwdziałania mobbingowi jako patologii organizacyjnej”. Współautorem referatu dr hab. Jacka Pasiecznego i Pawła Kłobukowskiego była także adwokat Aleksandra Polińska. Prezentację przygotował i osobiście wygłosił dr hab. Jacek Pasieczny.

  
  
  


12 marca 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾ Przyszedł czas na samorząd...

  
  
  

13 lutego 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   13 lutego w Willi Goldsteinów w Katowicach odbyło się wyjątkowe spotkanie INFODAY społeczności TechBrainers R&D Club, przedsiębiorców oraz środowiska startupowego. Mieliśmy przyjemność wziąć w nim udział i reprezentować naszych klientów. Trzymamy kciuki aby nawiązane ciekawe kontakty handlowe zaowocowały wspólnymi przedsięwzięciami w sferze R&D.


  
  
  

6 lutego 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W imieniu całej Kancelarii składam podziękowania za udział w wykładach pt „Zarządzanie zmianami i dysfunkcje organizacyjne”, które odbyły się 2 i 3 lutego 2017 roku.

Niezmiernie mi miło, że wyraziliście Państwo zainteresowanie wyżej wymienioną problematyką, czego dowodem jest nie tylko poświęcony czas, ale przede wszystkim aktywne uczestnictwo w dyskusji.

Mam przy tym nadzieję, że przekazane spostrzeżenia wpłyną na lepsze zgłębienie materii i będą stanowiły fundament pod lepsze wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy.

Za przybycie serdeczenie dziękujemy:
- Agnieszcze Ruciak - Gmina Słupno
- Annie Brzezińskiej - IGRP
- Magdalenie Matyszewskiej - IGRP
- Katarzynie Brzezińskiej - Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku i Przychodnia Świętej Trójcy
- Marcinowi Bonisławskiemu - Multiservice
- Zbigniewowi Bednarskiemu - PPP-T S.A. w Płocku
- Pawłowi Pachniewskiemu - PPP-T S.A. w Płocku
- Radosławowi Banderze - PWSZ w Płocku
- Andrzejowi Wiśniewskiemu - Wodociągi Płockie
- Albertowi Witkowskiemu - ERAL sp. z o.o.
- Robertowi Dymitrowowi - RDS Stal
- Robertowi Synowiczowi - RDS Stal
- Magdalenie Podleśnej
- Pawłowi Różalskiemu
- Robertowi Kamińskiemu
- Maciejowi Reczkowi
- Mateuszowi Magierskiemu
- Bartoszowi Słomińskiemu

Oczywiście szczególne wyrazy wdzięczności kieruję na ręcę Pana dr hab. Jacka Pasieczengo za przygotowanie ciekawych wykładów oraz niezwykłą życzliwość, która pozwoliła na zmianę pierwotnych ustaleń i zamianę planowanych dwóch godzin wykładu na dwudniowy pobyt w Płocku.

Mam nadzieję, że dane nam będzie zrealizować jeszcze wiele przedsięwzięć, czego bardzo byśmy sobie życzyli.

Bardzo serdecznie dziękujemy.

Marcin Piotrowski

  
  
  


  
  
  

27 stycznia 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W związku z opracowaniem przez Pana inż. Sebastiana Grabowskiego własnej publikacji naukowej pt „Wzorzec masy. Sposoby wyznaczania stałej masy” - pozostajemy w nadziei, że zostanie ona opublikowana nie tylko na terenie Polski ale także i Europy. Trzymamy kciuki i życzymy kolejnych sukcesów naukowych.

  
  
  


17 stycznia 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   Szanowni Państwo,
w związku z dużym zainteresowaniem, jakim cieszy się organizowane spotkanie z Panem dr hab. Jackiem Pasiecznym i wobec życzliwości Prelegenta informujemy, że dojdzie do zorganizowania dwóch spotkań w tej materii w datach 2.02.2017 godz 15 oraz 3.02.2017 godz 13. Poniżej plan ramowy spotkania:
  
• Źródła i obszary patologii organizacyjnych:
   - Obszar strategiczny
   - Obszar operacyjny
• Zmiana – luka efektywności:
   - Pierwszy efekt zmiany
   - Potrzeba kontroli
• Czynniki potęgujące opór wobec zmian:
   - Źródła oporu wobec zmian
   - Czynniki potęgujące opór
• Sposoby radzenia sobie z oporem wobec zmian

Bardzo dziękujemy za nadesłane potwierdzenia obecności, prosimy o punktualne przybycie.

  
  
  


  
  
  

23 grudnia 2016

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniu 3 lutego 2017 roku będziemy gościć w naszej siedzibie Pana dr hab. Jacka Pasiecznego z Uniwersytetu Warszawskiego - Katedra Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania - Kierownika Zakładu Innowacji Organizacyjnych i Przedsiębiorczości. Tematem spotkania będzie omówienie problematyki związanej z reorganizacją przedsiębiorstw.
      Szczegóły podamy do wiadomości w korespondencji mailowej. W przypadku dużego zainteresowania rozważymy przeniesienie spotkania do sali mogącej sprostać wymogom bądź też zorganizujemy osobno dwa spotkania następujące po sobie dzień po dniu.

Zapraszamy do uczestnictwa

  
  
  


  
  
  

23 grudnia 2016

Szanowni Państwo,
zbliżają się Święta Bożego Narodzenia a więc okres, w którym wszystkie sprawy zawodowe schodzą na dalszy plan.
Życzę Państwu, aby życie zawodowe nie przesłoniło podczas Świąt tego, co najważniejsze a więc spokoju i rodzinnej atmosfery i aby pod choinką i wokół niej nasi Bliscy znaleźli nie tylko prezenty ale również uśmiechy, uściski i wzajmene zrozumienie.
Życzę również zimowej pogody, by śnieg i ogień w kominku były dopełnieniem świątecznej atmosfery.
W imieniu swoim oraz całego zespołu.

Marcin Piotrowski                      

  
  
  

21 grudnia 2016

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniu 21 grudnia 2016 roku mieliśmy przyjemność gościć w pięknym i dostojnym Zakmu w Gostyninie.
Na zaproszenie PPP-T S.A. w Płocku byliśmy współorganizatorami konferencji dotyczącej własności intelektualnej, podczas której omawiane były zagadnienia dotyczące funkcjonowania rynku własności intelektualnej w Polsce i na świecie.
      Gościliśmy Pana mgr inż. Sebastiana Grabowskiego oraz Pawła Kłobukowskiego doktoranta Uniwersytetu Warszawskiego - Katedra Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania - Zakład Innowacji Organizacyjnych i Przedsiębiorczości. Aspekty stricte prawne przybliżył aplikant adwokacki Piotr Strzałkowski, zaś całe spotkanie poprowadził adwokat Marcin Piotrowski.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie mając nadzieję, że udało się Państwa zaciekawić.  
  
  

14 grudnia 2016

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   14 grudnia 2016 r. adw. Marcin Piotrowski wraz z aplikantką adwokacką Magdaleną Podleśną, wspierając akcję „Adwokatura Młodzieży” przeprowadzili warsztaty dotyczące odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej w Polsce. Tym razem warsztaty odbyły się w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Płocku. Spotkanie to miało szczególne znaczenie dla aplikant adwokackiej Magdaleny Podleśnej, gdyż miała okazję powrócić do Liceum, którego jest absolwentem i przekazać nie tylko wiedzę z zakresu prawa karnego, ale również mogła stanowić przykład realizacji marzeń i rozwoju kariery prawniczej. Z całą pewnością dla młodzieży stojącej przed wyborem swojej życiowej drogi lekcja ta była cennym doświadczeniem.
      Mamy nadzieję, że udało nam się przekazać także praktyczne aspekty odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej w Polsce. A co za tym idzie przyczynić się do popularyzacji wiedzy prawniczej.

  
  
  

9 grudnia 2016

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W piątek, 9 grudnia 2016 roku mieliśmy przyjemność gościć w naszej siedzibie Pana Jarosława Kozłowskiego, który poprowadził spotkanie na temat „Pozyskiwanie środków zewnętrznych w ramach programów finansowanych przez instytucje na rynku pracy w 2017 roku”.
      
Gościliśmy w Kancelarii przedstawicieli IGRP w Płocku, na czele z Prezesem Krzysztofem Izmajłowiczem oraz Dyrektor Biura Anną Brzezińską, przedstawicieli Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego, na czele z Panem Wiceprezesem Zarządu Pawłem Pachniewskim oraz Panią Anetę Wochowską – specjalistę ds. kadr oraz Rzecznik Etyki PPP-T S.A. w Płocku. Firmę Repro Sp. z o.o. reprezentował Prezes Zarządu Pan Wojciech Gontarek, zaś firmę ASBUD jej Właściciel Piotr Skalski.
      Z ramienia firmy „ERAL” gościliśmy Panią Prezes Magdalenę Bieniek oraz Panią Joannę Wierzbicką. Miło również nam było z powodu pierwszej wizyty w Kancelarii przedstawiciela PWSZ w Płocku Pełnomocnika Rektora ds. pozyskiwania funduszy europejskich i dotacji Panią mgr Joannę Cecelak oraz przedstawiciela firmy STOLDREW Panią Katarzynę Budnicką - specjalistę ds. kadr. W podwójnej roli wystąpił Pan Prezes Krzysztof Izmajłowicz reprezentując jako Prezes Zarządu SITA Płocka Gospodarka Komunalna.
Wielkie podziękowania należą się Panu Jarosławowi Kozłowskiemu za przygotowanie i poprowadzenie ciekawej prelekcji.


Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie mając nadzieję, że czas u nas spędzony okazał się owocnym.

  
  
  

  
  
  

2 grudnia 2016

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniach 1-2 grudnia 2016 r. w Hotelu Warmia Park w miejscowośći Pluski koło Olsztynka odbyło się kolejne, organizowane przez Izbę Gospodarczą Regionu Płockiego w Płocku szkolenie omawiające zagadnienia związane z windykacją należności. Zostało ono ponownie przygotowane i przeprowadzone przez adw. Marcina Piotrowskiego i aplikanta adwokackiego Piotra Strzałkowskiego, stanowiąc kontynuację spotkania styczniowego omawiającego tę samą tematykę.
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Była to dla nas wielka przyjemność.

  
  
  

29 listopada 2016

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   Miło nam zakomunikować iż zostaliśmy wyróżnieni mianem Stałego Partnera Biznesowego PPP-T S.A. w Płocku, dzięki czemu znaleźliśmy się w wąskim gronie podmiotów współtworzących program Pakiet Usług Własnych PPP-T S.A. w Płocku.

Bardzo dziękujemy za okazane nam zaufanie. Mamy nadzieję, że sprostamy Państwa oczekiwaniom.

  
  
  

  
  
  

25 listopada 2016

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   25 listopada 2016 r. adw. Marcin Piotrowski brał udział w III Edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. ”Przedsiębiorczość w XXI w.”, organizowanej przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wspólnie z dr hab. Jackiem Pasiecznym, dr inż. Przemysławem Dublem i doktorantem Pawłem Kłobukowskim wystąpił na panelu plenarnym pod tytułem "Przedsiębiorczość regionalna".
      Przedmiotem spotkania było omówienie istotnych zagadnień związanych z mechanizmami stymulującymi przedsiębiorczość lokalną oraz czynnikami hamującymi jej rozwój.

  
  


  
  
  

18 listopada 2016

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   18 listopada 2016 r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Płocku, adw. Marcin Piotrowski wspólnie z aplikantem adwokackim Piotrem Strzałkowskim - będącym dumnym absolwentem tego Liceum, przeprowadzili dla uczniów klas drugich szkolenie pt. „Odpowiedzialność karna i wykonawcza w Polsce” w ramach wspierania akcji „Adwokatura Młodzieży”.
      Prowadzący zaprezentowali nie tylko ważne zagadnienia teoretyczne, ale także praktyczne aspekty stosowania prawa, za cel stawiając sobie szeroko rozumianą profilaktykę i popularyzację wiedzy prawniczej.

Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu.

  
  
  

30 czerwca 2016

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W czerwcu 2016 r. w miesięczniku „Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej” został opublikowany artykuł naukowy autorstwa adw. Marcina Piotrowskiego pt. „Krytycznie o trybie ścigania przestępstwa zgwałcenia.”.
      Artykuł ten powstał dla uczczenia obchodów 40 rocznicy powstania Izby Adwokackiej w Płocku. Publikacja nawiązuje do zmian legislacyjnych związanych ze zmianą trybu ścigania przestępstwa zgwałcenia i zawiera krytyczną ocęnę tej regulacji.


  
  
  

23 kwietnia 2016

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W kwietniu 2016 r. adw. Marcin Piotrowski, adw. Maciej Reczek i adw. Robert Kamiński przeprowadzili kolejną już edycję warsztatów pt.”Mobbing”, które zostały zorganizowane dla pracowników firmy "Opeus Sp. z o.o." w siedzibie tejże Spółki.
      Zajęcia miały charakter prewencyjny i uświadamiający zagrożenia zjawiskiem oraz przybliżały sposoby jego zwalczania.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie.

  
  
  

27 lutego 2016

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W lutym 2016 r. na łamach Gazety Wyborczej ukazał się artykuł pod tytułem „Dziwna windykacja. Dług czy próba wyłudzenia?”. Zwracamy uwagę na poruszoną materię z uwagi na fakt częstego powtarzania się podobnych sytuacji również w naszej praktyce i przestrzegamy przed pochopnymi i nierozsądnymi działaniami. Tego typu przypadki nie są bowiem odosobnione. Mamy nadzieję, że spostrzeżenia zawarte w artykule, w tym uwagi Adwokata Marcina Piotrowskiego przyczyniają się do tego, by skutecznie unikać tego typu problemów.

Zapraszamy do lektury artykułu.

  
  
  

15 stycznia 2016

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniach 14-15 stycznia 2016 r. w Hotelu "Warmia Park" w miejscowości Pluski koło Olsztynka odbyło się organizowane przez Izbę Gospodarczą Regionu Płockiego w Płocku szkolenie omawiające zagadnienia związane z windykacją należności. Zostało ono przygotowane i przeprowadzone przez adw. Marcina Piotrowskiego, adw. Aleksandrę Polińską i aplikanta adwokackiego Piotra Strzałkowskiego.
      Serdecznie dziękujemy Zarządowi IGRP w Płocku oraz Pani Annie Brzezińskiej za zaproszenie, zaś uczestnikom za liczne przybycie i niespotykaną aktywność. Niewątpliwie wysoka frekwencja oraz bardzo duże zaangażowanie są asumptem do kontynuowania omawiania wyżej wymienionych zagadnień i zgodnie z naszym zobowiązaniem, w przypadku ponownego zaproszenia - powrócimy.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.


14 października 2014

„Wszystko dobre, co się dobrze kończy”

W imieniu swoim oraz Pracowników Kancelarii opracowujących tę - jakże duże emocje budzącą sprawę, składam serdeczne podziękowania Naszym Mandantom za okazane zaufanie oraz bardzo dużo cierpliwości do Naszych poczynań.
Wspólnie z Państwem bardzo się cieszymy z tak pomyślnego zakończenia sprawy.
Na marginesie - nieco ze smutkiem, należy odnotować syndrom naszych czasów. Otóż informacje medialne o zatrzymaniu „Trzech Policjantów” były wydarzeniem dnia 28 kwietnia 2008 roku i obiegły wszystkie serwisy informacyjne czołowych polskich mediów. Informacja zaś podana po sześciu latach od tamtych zdarzeń na temat utrzymania w mocy wyroku uniewinniającego przez Sąd Apelacyjny w tej sprawie - została potraktowana niezwykle marginalnie.
Ale wszystko dobre, co się dobrze kończy.  
  
  

Kontakt


  
  
  

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Marcin Piotrowski

ul. Obejście 22B
09-402 Płock
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

tel./fax 024/ 366-39-90
  
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

e-mail:
kancelaria.m.piotrowski@gmail.com
  
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

  Przyjęcia Interesantów:

Poniedziałek - Adwokat Anna Wochowska - Petrykowska w godzinach: 16:00 - 18:00
lub po telefonicznym uzgodnieniu

  
  

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

  
  

Wtorek - Adwokat dr Aleksandra Polińska w godzinach: 16:00 - 18:00
lub po telefonicznym uzgodnieniu

  
  

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

  
  

Czwartek - Adwokat dr Marcin Piotrowski w godzinach: 16:00 - 18:00
lub po telefonicznym uzgodnieniu

  
  

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

  
  

Piątek - Adwokat Magdalena Podleśna w godzinach: 16:00 - 18:00
lub po telefonicznym uzgodnieniu